Home

Sapere Aude is een creativiteitswedstrijd voor leerlingen NCZ van de derde graad lager onderwijs, het secundair onderwijs en studenten van het hoger onderwijs. Elk schooljaar staat een vrijzinnig-humanistisch thema centraal.

Inzenden van werkjes is niet langer mogelijk. Begin mei worden de winnaars bekend gemaakt via de In de kijker nieuwsbrief NCZ.

download de A3-poster, print ze uit en hang ze op in je klaslokaal!

Iedereen wel en gezond?

“Zolang we maar gezond kunnen blijven”, hoor je vaak zeggen en terecht. Maar wat als die uitspraak voor jou geen betekenis heeft, want je bent niet begiftigd met een gezond gestel of het leven laat je niet langer toe om het in goede gezondheid door te brengen? Soms kennen we pas werkelijk de waarde van gezond zijn als we zelf te kampen hebben met lichamelijke en psychische problemen, net zoals we ons pas bewust worden van de functie van de hamer wanneer de steel is ontdaan van de hamerkop. Ga maar eens na welke waarden en normen zo al niet schuilgaan achter het gezondheidsbeeld die we van de ander en onszelf hebben.

Voor een gezonde en evenwichtige kijk op gezondheidszorg staan we als samenleving voor een resem aan uitdagingen van formaat die zich uitstrekken over verschillende domeinen : de welzijnssector, sociale zekerheid, bijzondere jeugdzorg, patiëntenrechten, globalisering, de economie enz. Hoewel het recht op gezondheidszorg ingeschreven staat in de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), wordt gezondheidszorg in het beleid en in de praktijk vaak benadert als een koopwaar.

Geen rechten zonder een betalingsverplichting dus, maar wat als de betaalbaarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan commerciële redenen? Laten we het principe van de ‘survival of the richest’ bepalen wie de hoogste kans heeft tot overleven en een goed en gezond leven te leiden of werken we aan een solidaire wereld waar ieder leven van tel is? En wat houdt dat in, iedereen een kwaliteitsvol leven waarborgen? Is dat een leven in goede gezondheid verzekeren of hebben we oog voor zowel de fysieke als de sociaalpsychologische behoeften van de mens?

Is het nog mogelijk om in onze moderne prestatiemaatschappij en binnen ons overbeladen ecologisch systeem nog wel een gezond leven leiden? Is de toegang afsnijden tot een levensverzekering voor rokers, een goede vorm van proactief handelen?

Je ziet het, allerlei vragen en kwesties stapelen zich op.

Samen zorgen voor onze gezondheidszorg is het credo van de 8ste editie van de Sapere Audewedstrijd, aan jullie om samen met je leerlingen creatieve oplossingen te overdenken en uit te werken.

Een extra stimulans : dit schooljaar krijgt de wedstrijd een vernieuwde aanpak mee waarbij we veel meer aandacht zullen besteden aan het creativiteitsproces. Meedoen en uitwisselen is immers even belangrijk als winnen. 😉

 

Facebook
Google+
http://www.sapereaude.be/
Twitter
Pinterest