Home

17 oktober was het Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Helaas viel er weinig te vieren: er is nog steeds veel (extreme) armoede in de wereld. Ook in ons land leeft 15% van de bevolking onder de Europese armoedegrens.

Wat is de relatie tussen ongelijkheid en armoede? Welke doelgroepen zijn er? Hoe kunnen we armoede bij ons en in de wereld structureel aanpakken? Hoe leggen we de de steeds toenemende ongelijkheid aan banden?

Dit schooljaar is Armoede en ongelijkheid het thema van de Sapere Aude wedstrijd. Leerlingen NCZ kunnen opnieuw kritisch en creatief aan de slag gaan en een werkstuk inzenden in de vorm van een essay, een knutselwerk, een onderzoek, een sociale actie, een documentaire …