Home

WINNAARS 2018

Dit jaar was het thema van deze creatieve wedstrijd armoede en ongelijkheid. Dat NCZ je doet groeien in morele betrokkenheid, kon je merken aan de zin voor onderzoek en de morele reflectie, die de deelnemers aan boord legden bij de uitwerking van het onderwerp. We ontvingen moedige persoonlijke getuigenissen en we stelden aangenaam vast dat veel deelnemers het niet nalieten om zelf de handen uit de mouwen te steken en een goed doel te ondersteunen.

Ook in deze editie schoor de creativiteit hoge toppen. En dat uitte zich in verschillende creatieve uitingsvormen zoals toneeltjes, bordspelen, interviews, knutselwerken, poetry slams, websites, stop motion filmpjes, een familiekroniek en heel wat meer. Sommige werkjes scoorden inhoudelijk zeer hoog, anderen excelleerden op vlak van creatieve vormgeving. De jury zocht steeds naar de juiste balans op basis van de criteria morele betrokkenheid, originaliteit, creativiteit en presentatie. Na een lang en grondig overleg kan de jury volgende winnaars bekendmaken:

Voor de eerste graad secundair onderwijs is er één deelname die er met kop en schouders bovenuit stak. De leerlingen van GO! Busleyden Atheneum-campus Caputsteen ontworpen een ‘arm-band’ uit de kleuren rood (liefde) en wit (hoop). Met deze arm-band en met een knap lied wilden ze hun medeleerlingen op school bewustmaken rond de armoedeproblematiek.

Naar het werkstukje

Voor de tweede graad secundair onderwijs ontvingen we heel wat knappe inzendingen. Daarom besloten we drie prijzen uit te reiken.

armoede

Op de derde plaats staan Magalie, Lynde en Lander met hun verhaal over een konijntje dat leeft in armoede. Dit boekje wil kleuters bewustmaken van armoedeproblematiek zonder te stigmatiseren. Daarnaast knutselden dit ijverige drietal nog een wereldbol in elkaar waarbij ze armoede in de verschillende werelddelen met elkaar vergeleken.

Naar het werkstukje

armoede

Op de tweede plaats komt een bullet journal ontworpen door Jitske en Axelle. In dit boekje ontdekken we de gevoelswereld van een (fictief) persoon in armoede. Dit werk getuigt van veel empathie en inzicht. De laatste pagina vat de armoedeproblematiek treffend samen: “Poverty is not a lack of character, it’s a lack of money, a lack of opportunity, a lack of investment. It’s when society turns it’s back and makes you invisible.”

Naar het werkstukje

armoede

De eerste plaats van deze graad gaat naar Lisa, Yara en Ian die deelnamen aan een inleefweek over armoede. Zij gingen de uitdaging aan om voor één week rond te komen met € 60. Hun ervaringen worden knap weergegeven in een fotologboek (Yara) én een videoboodschap (Lisa).

Naar het werkstukje

Ook voor de derde graad moest de jury erg moeilijke knopen doorhakken. De winnaars:

armoede

Op de derde plaats staat Xandres, een jongeman met een passie voor skaten en zin voor projectwerk. Zich aansluitend bij een project met een kleine zuid-Indische NGO die de allerarmsten ondersteunt, ontwierp hij een skatebord die de verbroedering tussen mensen, rijk of arm, symboliseert. Hij schonk dit mooie kunstwerk aan deze NGO.

Naar het werkstukje

armoede

We ontvingen verschillende liedjes en gedichten. Het knapste in dit genre vonden we de poetryslam van Zoë. Haar onverbloemde aanklacht tegen het grote verschil tussen rijk en arm in de wereld levert haar de tweede plaats op.

Naar het werkstukje

armoede

De eerste plaats gaat naar het boekje Gel(d)uk van Fleur en Ellen. Het boekje kan je zowel lezen vanuit de ogen van een rijk kind (van achter naar voor), als vanuit de ogen van een arm kind (van voor naar achter). In het midden van het boek komen deze kinderen (rijk en arm) elkaar tegen. Met overtuiging brengen ze de simpele waarheid aan het licht dat geld (alleen) niet gelukkig maakt.

Naar het werkstukje

Voor het basisonderwijs zijn Charisse, Davide en Krisiana uit InPEERi@ Deurne de winnaars. Zij gingen praten met een vriendin die in armoede leeft en kwamen zo tot heel wat nieuwe inzichten. Een werk met een grote morele betrokkenheid.

Naar het werkstukje

De winnaars krijgen zeer binnenkort een mooie prijs in de bus!

We willen nog eens nadrukkelijk alle deelnemers en de begeleidende leerkrachten bedanken. Het is een oeroud cliché, maar in deze wedstrijd is deelnemen wel degelijk belangrijker dan winnen. De leerlingen mogen trots zijn op hun creatieve talenten en zijn hoedanook heel wat kennis, inzicht én ervaring rijker.

Tot slot. De nieuwe Star Wars film ‘Solo’ zou volgens de eerste cijfers niet echt aanslaan bij het cinemapubliek. Misschien moeten de makers het maar eens met deze Money Wars proberen? Qua filmcreativiteit ongetwijfeld een knap werkstuk en daarom dan ook deze eervolle vermelding.

 


17 oktober was het Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Helaas viel er weinig te vieren: er is nog steeds veel (extreme) armoede in de wereld. Ook in ons land leeft 15% van de bevolking onder de Europese armoedegrens.

Wat is de relatie tussen ongelijkheid en armoede? Hoe wordt er binnen de samenleving naar armoede gekeken? Aan wat heb je gebrek als je arm bent? Wat zou jij missen als je arm bent? Hoe kunnen we armoede bij ons en in de wereld structureel aanpakken? Waarom  waarde hechten aan Fair Trade? Hoe leggen we de steeds toenemende ongelijkheid aan banden? Wat kan een school (je klas) doen?

Dit schooljaar is Armoede en ongelijkheid het thema van de Sapere Aude wedstrijd. Leerlingen NCZ kunnen opnieuw kritisch en creatief aan de slag gaan en een werkstuk inzenden in de vorm van een essay, een knutselwerk, een onderzoek, een sociale actie, een documentaire …

download de poster (A4)

///

Behoedzaamheid is geraden bij de behandeling van het thema armoede in de klas (voornamelijk in het Basisonderwijs). Armoede is een wijd verspreid fenomeen en leidt vaak een verborgen bestaan. Het maakt van armoede een gevoelig thema; wees je daarvan bewust. Als leraar kan je je wapenen met tips en toepassingen uit het elektronisch beschikbaar didactisch pakket ‘Lopke’.

Wie zich mee wil inzetten tegen kansarmoede op school kan altijd nagaan of er werkgroep rond armoede actief is binnen de school. Is die er niet, dan kan er mee aan de kar worden getrokken voor de oprichting van een werkgroep tegen armoede en de hulp ingeschakeld worden van de vzw Schulden op school.