Thema 2018

Het thema dit jaar is armoede en ongelijkheid. Nood aan inspiratie? We helpen je alvast op weg.

 

Rik Pinxten geeft ons te denken:

“De neurowetenschappen tonen hoe armoede en ondervoeding generaties lang de persoonlijkheidsontwikkeling van mensen afknot. Hen als het ware maar gedeeltelijk mens laat worden met doorwerking in volgende generaties.”

“De demografie bewijst hoe geboorteregeling en -beperking maar kans op slagen heeft wanneer mensen uit hun uitzichtloze armoedesituatie geraken.”

“De economische wetenschap toont dat er voedsel genoeg is om alle mensen op deze aarde decent te voeden, en dat enkel de ongelijke verdeling door het marktsysteem armen arm houdt en rijken massaal voedsel laten weggooien.”

“De medische wetenschappen tonen ons dat armen vele jaren minder en met meer ongezondheid en ziekte zullen leven dan welvarende mensen.”

“De zogenaamde geluksstudies laten zien hoe een redelijk levenspeil met vervulling van alle basisbehoeften en ruimte voor ontspanning en plezier gelukkig maakt, maar zeer veel en oeverloos competitief wroeten om het ’t eveel’ te behouden duidelijk ongelukkig paranoïde of asociaal maakt.”

 

In die context herinnert Andreas Tirez (kernlid bij Liberales) ons aan de sociale natuur van de mens:

“Armoede gaat om meer dan materiële ontbering. Al dan niet arm zijn gaat er in essentie over of je een goed leven kan leiden of niet. Voldoende eten en een dak boven je hoofd zijn daarvoor niet genoeg. Mensen zijn immers sociale wezens. Ze willen erbij horen, of op zijn minst niet ver van de sociale norm zitten. We vergelijken ons onvermijdelijk met anderen en worden onvermijdelijk ook beoordeeld door anderen. Daar halen we een groot deel van onze eigenwaarde uit, of een gebrek eraan. En doordat we alsmaar rijker worden, wordt die sociale norm gewoon telkens opgehoogd.”

 

Uit de vrijzinnige humanistische gemeenschap

HVV

Armoede en ongelijkheid is het jaarthema van HVV (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging). In de Etalage 2017-2018 brochure kan je een potentiële gastspreker voor je les vinden.


DeMens.nu Dossier over armoede

Lees het hier


Fakkeltjes

Lees het Dossier over ‘Armoede’ uit de Tienerfakkel. (3de graad lager onderwijs)


Leerkrachten kunnen extra inspiratie zoeken in de database van Digimores:

Naar de database

 

Interessante links

‘Kansarmoede’ is een reeks van Klasse die scholen en leraren helpt om kansarme leerlingen te ontdekken én erkennen op school. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experten aan het woord.

Link


In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

Link


Kan het basisinkomen komaf maken met extreme armoede of ondermijnt het net de solidariteit binnen een samenleving? De meningen zijn (erg) verdeeld.

Journalist Rutger Bregman houdt een pleidooi voor het basisinkomen: Link (Youtube video)

Sociaal wetenschapper Francine Mestrum is minder overtuigd: Link


Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van Antwerpen en staat open voor iedereen, met de nadruk op personen die minder kansen kregen in hun leven. Tutti Fratelli maakt theater, omringd door kunstenaars en professionele medewerkers. Een voorbeeld van hoe kunst armen een stem kan geven.

Link


Recht-Op is een ‘vereniging waar armen het woord nemen’, om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede en armoedebestrijding.

Link

 

Boekentips

Martha Nussbaum – Mogelijkheden scheppen, een nieuwe benadering van menselijke ontwikkeling, Ambo 2012

Dries Claessens – Een geschiedenis van sociaal werk, EPO 2017

Ricardo Petrella – Een Nieuw Verhaal Van De Wereld, EPO 2010

Richard Sennett –  Respect In Een Tijd Van Sociale Ongelijkheid, Byblos 2003

Avishai Margalit – De Fatsoenlijke Samenleving, Uitgeverij Van Gennep 2001