Vorige winnaars

Dank aan alle deelnemers!

Vorig schooljaar 2015-2016 maakte de jury opnieuw een top drie uit een hele reeks inzendingen. Alle ingezonden stukken getuigden van veel inzet, grondigheid en een grote creativiteit!

Bekijk hier de PowerPoint met een overzicht van de kunstwerkjes van de winnaars schooljaar2015-2016.

IMG_0310

Wij sommen de winnaars voor de verschillende categorieën nog graag even voor u op :

Voor het Basisonderwijs, derde graad :

1ste prijs : de eet-experimenten (insecten en veggie) van Tijl, Dieter, Keileigh en Caroline uit het stedelijk onderwijs van Deurne

2de prijs : de ‘een week zonder suiker’-proef van Emiel uit de Klimboom (GO!) te Balen

3de prijs : de restjesmobiel van Jens, Arno en Senne uit de Blokkendoos (GO!) te Aartselaar

Voor het Secundair Onderwijs, eerste graad :

1ste prijs : de Poverello-samenwerking door Jurgis, Jonas en Nathan van Campus De Reynaert (GO!) te Tielt

2de prijs : de Studio 100-creaties van Merel en Kikki van Campus De Reynaert (GO!) te Tielt

3de prijs : het calorieën-gezelschapsspel van Doreen en Floor uit het K.A. Malle (GO!)

Voor het Secundair Onderwijs, tweede graad :

1ste prijs : de volgende inzendingen vanuit Campus De Reynaert (GO!) te Tielt : (1) het De wereld vol afvalkunstwerk van Josien, Steffi, Elisa, Laura, Amber, Liesbeth en Arend,  (2) het Koken met keukenafvalproject van Ian, (3) de Weg met de wegwerpmaatschappij-collage van Immely.

2de prijs : de volgende inzendingen vanuit het K.A. Malle (GO!) : (1) de voedselvergelijkingsproef van Daphne en Anna, (2) de bloggers Olivier, Cassie, Daniëll en Matthias van de ‘Healthyfockers’-blog, (3) het eetstoornissen-onderzoek van Stien, Myrthe en Tessa, (4) de ‘2 weken zonder suiker’-beproeving van Frauke, Noa, Nel en Fien, (5) het vegetariër-dagboek van Amke en Arne.

3de prijs : de volgende inzendingen vanuit het K.T.A. Brakel (GO!) : (1) de schoolenquête van Aïscha, Shiana en Caïssa, (2) het stedelijk voedselactieplan van Benoit, Ian en Robin, (3) het ‘Fruit Staat’-filmpje van Yentel, Ybe, Quinten, Melissa, Noach, Jeroen, Kristof, Axel, Lauris en Dylan.

Voor het Secundair Onderwijs, derde graad :

1ste prijs : de ‘Fuck Da Food Industry’-song van Allegra, Gaëlle, Joyce en Femke uit het K.A. Brugge (GO!).

2de prijs : het voedingsweetjes-gezelschapsspel van Ella, Yade en Azane uit het Atheneum Klein Brabant (GO!).

3de prijs : de eating insects-verslaggeving van Celesta, Jana, Joke, Joshna, Kate en Marion uit het K.A. Brugge (GO!).

Voor de interlevensbeschouwelijke samenwerking :

het interlevensbeschouwelijk project ‘Een tafel van vriendschap’ van 4 ASO van het MSKA Roeselare (GO!)

Een dikke proficiat aan alle winnaars en evenveel dank aan alle deelnemers!

De powerpoint-presentatie die op de Scholierendag werd voorgesteld door de coördinator van de wedstrijd Geoffrey Saubain vind je hier terug. Dank aan de laatste voor zijn inzet en de mooie voorstelling van de winnende deelnemers!


Inzendingen vorige edities

Omdat we graag alle leraren de kans willen geven om inspiratie op te doen voor de editie van dit jaar, hebben we nog even enkele inzendingen van vorige edities op een rijtje gezet:

Bekijk hier meer media van vorige edities


Winnaars 2015!

Hoera! De winnaars van de Sapere Aude! wedstrijd zijn bekend.

1ste plaats: Fakkelcommentatorcity

Ingezonden door: Keileigh, Caroline, Wiktoria, Tijl, Dante, Dieter, Roberto-Ché

De jury: “Het werk springt in het oog, op een ludieke manier wordt weergegeven dat er situaties zijn waar men geen privacy nodig lijkt te hebben en andere waar men wel verlangt naar wat privacy. Dit tonen zij door een groot knutselwerk dat een gebouw voorstelt met verschillende ramen. Door de ramen kan je kijken en je ziet telkens taferelen waar wel of geen privacy nodig is. De groene ramen stellen situaties voor die niet meteen privacy behoeven, de rode zijn vaak gênante situaties. Daarbij dagen de leerlingen de aanschouwer uit met de vraag: “Durf jij binnenkijken in de rode vensters, of geef je deze mensen hun privacy?””

 

 

 

2de plaats: Privacy Rap!

Ingezonden door: Lauren Adamczyk en Vin Chantzis

De jury: “Cool raplied waarbij Lauren en Vin goed op elkaar zijn ingespeeld. Origineel, leuk refrein en een goed ritme met ondersteuning door een echte ‘human beatbox’.”

3de plaats: Pottenkijkers

Ingezonden door: Kiara Decamps, Chloë Wintgens, Gui Yi Zhou, Samhain Vanuytven

De jury: “De dames vertrokken vanuit een persoonlijke ervaring. Ze nuanceerden het belang van privacy aan een falend toiletbeleid. Met de titel “pottenkijkers” geven ze hun werk een humoristische inslag.”

 

 

 

 

1ste graad

1ste plaats: privacy international

Ingezonden door:  Evelien Flynn

De jury: “Of satire nu een populaire vorm van humor is of niet is tegenwoordig moeilijk te zeggen. Het blijft wel een goede manier om een punt duidelijk te maken. In dit werk wordt de verwijzing gemaakt naar Amnesty International, een activistische organisatie voor mensenrechten. “Onder invloed van facebook moeten we onze privacy beschermen, het blijft een belangrijk onderdeel van de mensenrechten.””

 

 

 

 

2de plaats: Privacy Spel

Ingezonden door: Floor, Doreen, Severine

De jury: “De drie dames maakten een mooi en leuk spel dat leerkrachten niet-confessionele zedenleer zelfs zouden kunnen gebruiken in hun lessen.”

 

 

 

 

 

3de plaats:

Ingezonden door: Wout Breugelmans, Sarah Petré

De jury: “Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” Met deze collage wisten Wout en Sarah hun mindset ten aanzien van nieuwe media en privacy mooi weer te geven.”

 

 

 

 

2de graad


1ste plaats: Catfishing

 

Ingezonden door: Anthe Cools, Michèle Van Den Broeck, Lin Bosch

De jury: “De wedstrijd valt onder de noemer sapere aude, in dit kader vinden we vrij onderzoek bijzonder. Het is daarom dat deze inzending verdiend met de eerste plaats wordt bekroond. Ze voerden zelf onderzoek uit met verrassende resultaten.”

2de plaats: Naakt de wereld rond

 

Ingezonden door: Noa Claes, Nel Vandenbroeck, Lies Hoedemakers, Fien Vlemincx

De jury: “Ondanks dat het maken en verspreiden van naaktfoto’s in verschillende bronnen wordt afgeraden, ondanks dat verscheidene lessen en campagnes op jongeren worden los gelaten, gebeurt het nog steeds. De symboliek van dit werk is erg mooi en relevant. Het ontbreken van ogen symboliseert dat veel jongeren het nog steeds niet inzien, het kruis over de mond symboliseert dat er niet over wordt gesproken en dat vanaf de foto’s genomen zijn en verspreid, er geen controle meer over is en dat degene op de foto er niets meer over te zeggen heeft.”

 

 

 

3de plaats: Huis met privacy problemen

Ingezonden door: Siriyanon Thainithatkun

De jury: “Privacy staat ter discussie met de opkomst van de nieuwe media. Het blijkt heel moeilijk te zijn om vast te pinnen wat en waar privacy is of moet zijn. Door terug te kijken naar privacy op microschaal wordt in dit werk duidelijk gemaakt dat privacy overal belangrijk is. Zelfs in huis staat het vaak onder druk.”

 

 

 

3de graad

1ste plaats: Geen privacy ≠menselijkheid

Ingezonden door: Alex De Pape

De jury: “Een bijzondere inzending werd via de post afgeleverd. Een grote doos was ingepakt met daarbovenop een dvd met de boodschap “eerst bekijken vooraleer de doos te openen”. Op de dvd stond een videoboodschap van een meisje die geëmotioneerd vertelt dat de doos symbool staat voor haar menselijkheid. Het openen van de doos betekent dan ook het schenden van haar menselijkheid. De doos is enkele dagen ongeopend blijven staan, maar uiteindelijk werd ze toch geopend. Allerlei gegevens waren verzameld in deze doos, van foto’s van het feest van de vrijzinnige jeugd en briefjes van de mutualiteit tot brieven aan oma en opa en kasbonnetjes van de supermarkt. Helemaal onderaan stond op de bodem van de doos een lijst van alle gegevens die in de doos zaten. In het midden van deze lijst stond de boodschap dat door het openen van de doos, de identiteit van de leerling gereduceerd is tot een verzameling van informatie. De leerling toont een knap inzicht in de problematiek en toont dit op een enorm authentieke en oprechte manier.”

2de plaats: Cookies

Ingezonden door: Lisa De Clerck

De jury: “Een bijzonder knappe cartoon die erg grappig weergeeft hoe cookies niet zijn wat ze lijken. Voor je het weet word je overrompeld door reclame.” 

3de plaats: Skin code

Ingezonden door: Nico Hillé & Kaat Lauwers

De jury: “Nico en Kaat richtten (fictief) een eigen bedrijf op dat erop gericht is identiteitsgegevens en persoonlijke informatie te verwerken in een unieke barcode die getatoeëerd wordt op je arm. Het is veel gemakkelijker dan de oude versies die je meedraagt in je portefeuille. Ook medische gegevens worden verwerkt in de tattoo, bijvoorbeeld informatie over allergieën, bloedgroep,… Alle informatie over hun “product” verwerkten zij in een powerpoint waarmee ze de wereld rond zouden gaan om promotie te maken voor hun idee. Ze presenteren tevens enkele voorlopige resultaten van testscenario’s van hun product. Telkens komt aan bod dat privacy een probleem is en zo stellen de leerlingen op een creatieve en ludieke manier aan de kaak dat nieuwe technologie steeds nieuwe vragen met zich meebrengt, in dit geval in verband met privacy.”