Geschiedenis: 2012-2013

2012-2013: ‘Vrijzinnig humanisme is…’

Wedstrijd Sapere Aude – Durf te weten …
wat vrijzinnig humanisme is

WLE Digimores organiseert naar goede gewoonte ook dit jaar weer een Sapere aude!-wedstrijd waarin het vrijzinnig humanisme en de niet-confessionele zedenleer als thema’s centraal staan. Doen ook jouw leerlingen mee?

Vrijzinnig humanisten hebben iets met moraal. Maar dat geldt ook voor christenen, moslims, joden, boeddhisten, hindoes en alle andere niet vermelde levensbeschouwingen. Wat is dat dan, een vrijzinnig humanist? Wie zijn ze?

Het zijn geuzen, antiklerikalen, atheïsten, agnosten en papenvreters. Maar ook vrijdenkers, sceptici, hedonisten en epicuristen. Zijn het seculiere moraalridders met een belerend vingertje of open tolerante zinzoekers?

Volgens de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging “…aanbidden [ze] geen god, maar willen ze wel op een zinvolle manier in het leven staan. In de eerste plaats door vrij onderzoekend in het leven te staan, alles aan een kritische blik te onderwerpen en gezagsargumenten te verwerpen. In de tweede plaats door de existentiële onzekerheid die ons rest te aanvaarden en niet te zien als een probleem dat moet opgevuld worden met een god, een verslaving, etc. In de derde plaats geloven ze in menselijkheid als alternatief voor de economische rat race.”

Vragen die de deelnemers kunnen inspireren:

 • Wat betekent vrijzinnig humanisme voor mij?
 • Hoe zou jij promotie voeren voor het vak ncz?
 • Hoe kan je aan anderen laten zien wat ncz is?
 • Hoe verhoudt ncz zich tegenover andere levensbeschouwingen?
 • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen vrijzinnig humanisme en de andere erkende levensbeschouwingen?
 • Moet je een vrijzinnig humanist zijn om de curus ncz te volgen?
 • Kan je alleen vrijzinnig humanist zijn als je ncz volgt?
 • Wat is de link tussen ‘niet-confessionele zedenleer’ en ‘vrijzinnig humanisme’?
 • Wat wil je laten weten over vrijzinnig humanisme/ncz aan iemand die het niet kent of twijfelt om het te gaan volgen?
 • Vrijzinnig humanisme en de interlevensbeschouwelijke dialoog: zinvol of onbegonnen werk?
 • Ben jij een atheïstische zinzoeker?…

Verder gaan naar vorige edities: