Winnaars 2016-2017

En de winnaars zijn …

Dit schooljaar was gezondheidszorg het thema van de creativiteitswedstrijd voor vrijdenkende jongeren. Met maar liefst 159 inzendingen kan je de 8ste editie van de Sapere Aude wedstrijd opnieuw geslaagd noemen. Dank aan alle participerende leerkrachten om de leerlingen te stimuleren in hun creatieve én kritische geest! En  uiteraard dank aan alle deelnemers om de zeer diverse en originele werkstukjes in te zenden. Jullie hebben het de jury met het selecteren knap lastig gemaakt!

Zit jij ook vol ongeduld op de uitslag te wachten? Dan gaan we je niet langer in spanning houden. Hier zijn de winnaars … :

 

Voor het Basisonderwijs derde graad:

De jury was het er unaniem over eens dat het werkstuk van Badr, Wilker en Santhujan Hoe blijf ik met weinig geld gezond? uit de Stedelijke Basisschool InPEERi@ de eerste plaats verdiende. Het sociale karakter van dit werk maakte veel indruk.

Bekijk het werkstuk

 

Op de tweede plaatst staat Het fantastisch sterrenhuis, gemaakt door De Sterrenkids – Leefschool Klavertje 4 uit Nevele. Het eindproduct met achterliggende boodschap is ons allemaal bijgebleven.

Bekijk het werkstuk

Tot slot staan op de derde plaats Camelia, Merel en Aree uit de Mozaïek te Deurne, die met hun inzending Is gezondheidszorg eerlijk op onderzoek uitgingen? Uit hun vaststellingen blijkt dat drie dames goed gereflecteerd hebben over de actuele problemen rond gezondheidszorg.

Bekijk het werkstuk
Voor het Secundair Onderwijs eerste graad:

Op de eerste plaats staan Laura, Julie en Cato uit het Atheneum Klein Brabant te Bornem.
Met hun verhaal Verlamming hebben zij een preventieve campagne in een wel heel creatieve vorm (een fictief chatgesprek) gegoten. Dit werk getuigt van een zeer sterk empathisch vermogen. Niet enkel de fysieke nasleep van een auto-ongeluk worden op een pakkende wijze weergegeven; ook de sociale en psychische gevolgen worden belicht.

Bekijk het werkstuk

Joshua uit KA Malle eindigt op de tweede plaats met zijn tekening Iedereen verdient verzorging. Het is een eenvoudige, maar krachtige uitdrukking van een solidaire zorgverstrekking. Een unieke tekening met verschillende elementen die aanzetten tot nadenken. De tekening is opgedragen aan hulpverleners die zich belangeloos inzetten. Ook dit getuigt van een sterk empathisch vermogen.

Bekijk het werkstuk

Op de welverdiende derde plaats eindigen: Manelle, Chabshoub, Jelka, Sam, Meike, Magali, Quiana Nikki-Lies, Mathijs, Shelsey, Mika, Linde en Daphné van de Campus de Reynaert Tielt, met hun Bewegingsweek! Het is een knap totaalwerk met een enquête, campagne, reflectie … We zien hier een duidelijk engagement en een zeer systematische aanpak. Goed gedaan allemaal!

Bekijk het werkstuk
Voor het Secundair Onderwijs tweede graad:

Maren, Margot, Jasmine mogen zichzelf de winnaars van de tweede graad noemen. Zij komen uit het Koninklijk Atheneum Brugge Centrum en zonden het filmpje Dare to know inDit werkstuk is volledig op maat en toon van jongeren en jongvolwassenen, en probeert stigma’s te doorbreken op een zeer directe manier. Het filmpje heeft ons allemaal bij de keel gegrepen.

Bekijk het werkstuk

Op de tweede plaats staan Jason en Xander uit het GO! Atheneum te Brakel met hun strip: dierenmishandeling. Deze strip over dierproeven werd met erg veel oog voor detail afgewerkt. De strip laat ons reflecteren over de kwestie van dierproeven en in elke mate de gezondheid van dieren ten koste mag gaan van dat de mens.

Bekijk het werkstuk

Tot slot staat Het bijzondere meisje, een sprookje van Vincenzo uit de Campus de Reynaert Tielt, op de derde plaatst. De auteur van het sprookje is zich gaan verdiepen in het onderwerp en heeft dit op een mooie en creatieve manier verteld.

Bekijk het werkstuk

Voor het Secundair Onderwijs derde graad:

Het Borderlineboek van Tosca Monteyne staat op de welverdiende eerste plaats.
De studente uit het Koninklijk Atheneum Brugge Centrum heeft een zeer knap kunstwerk gemaakt, waar (creativi)tijd en moeite niet gespaard zijn gebleven. We hebben opgemerkt dat Tosca zelf enorm kritisch is over haar eigen werk.

Bekijk het werkstuk

Op de tweede plaats staan Roel en Arthur met hun filmpje Afwezig. Zij komen uit het Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum en hebben een kort, maar zeer krachtig muziekwerk neergezet. Hierin zat een sterke samenhang, boodschap en sfeer. Enorm beroerend, bedankt hiervoor!

Bekijk het werkstuk

Last but not least mens sana in corpore sano van Simon en Ferre uit het KA1 Brugge Centrum. Dit verslag is een mooie voorstelling van het project. Het bevat een uitleg en een reflectie, waarin we een duidelijk sociaal engagement opmerkten.

Bekijk het werkstuk

Speciale prijs Interlevensbeschouwelijke Dialoog

We mogen ook opnieuw een prijs weggeven waarbij interlevensbeschouwelijke samenwerking centraal staat. De jury heeft unaniem gekozen voor het Geef Hoop project uit de Prins Boudewijnschool. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hebben kennisgemaakt met elkaars levensbeschouwing omtrent het thema gezondheidszorg en zijn daarna gekomen tot een strijdlied in Bollywood-stijl waarbij de gemeenschappelijke waarden in de verf werden gezet.

Bekijk het werkstuk

Een dikke proficiat aan alle winnaars en evenveel dank aan alle deelnemers!

De winnaars zullen in de loop van de komende weken een mooie prijs opgestuurd krijgen. Hou dus zeker de postbus in het oog!

Nogmaals bedankt voor jullie inzet en aan de collega’s : bedankt voor het blijvend aanmoedigen van jullie leerlingen om steeds opnieuw creatief te zijn in het behandelen van levensbeschouwelijke thema’s en vraagstukken.

Tot de volgende editie!

Het Sapere Aude team

///

Sapere Aude is een creativiteitswedstrijd voor leerlingen NCZ van de derde graad lager onderwijs, het secundair onderwijs en studenten van het hoger onderwijs. Elk schooljaar staat een vrijzinnig-humanistisch thema centraal.

Inzenden van werkjes is niet langer mogelijk. Begin mei worden de winnaars bekend gemaakt via de In de kijker nieuwsbrief NCZ.

download de A3-poster, print ze uit en hang ze op in je klaslokaal!

Iedereen wel en gezond?

“Zolang we maar gezond kunnen blijven”, hoor je vaak zeggen en terecht. Maar wat als die uitspraak voor jou geen betekenis heeft, want je bent niet begiftigd met een gezond gestel of het leven laat je niet langer toe om het in goede gezondheid door te brengen? Soms kennen we pas werkelijk de waarde van gezond zijn als we zelf te kampen hebben met lichamelijke en psychische problemen, net zoals we ons pas bewust worden van de functie van de hamer wanneer de steel is ontdaan van de hamerkop. Ga maar eens na welke waarden en normen zo al niet schuilgaan achter het gezondheidsbeeld die we van de ander en onszelf hebben.

Voor een gezonde en evenwichtige kijk op gezondheidszorg staan we als samenleving voor een resem aan uitdagingen van formaat die zich uitstrekken over verschillende domeinen : de welzijnssector, sociale zekerheid, bijzondere jeugdzorg, patiëntenrechten, globalisering, de economie enz. Hoewel het recht op gezondheidszorg ingeschreven staat in de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens), wordt gezondheidszorg in het beleid en in de praktijk vaak benadert als een koopwaar.

Geen rechten zonder een betalingsverplichting dus, maar wat als de betaalbaarheid ondergeschikt wordt gemaakt aan commerciële redenen? Laten we het principe van de ‘survival of the richest’ bepalen wie de hoogste kans heeft tot overleven en een goed en gezond leven te leiden of werken we aan een solidaire wereld waar ieder leven van tel is? En wat houdt dat in, iedereen een kwaliteitsvol leven waarborgen? Is dat een leven in goede gezondheid verzekeren of hebben we oog voor zowel de fysieke als de sociaalpsychologische behoeften van de mens?

Is het nog mogelijk om in onze moderne prestatiemaatschappij en binnen ons overbeladen ecologisch systeem nog wel een gezond leven leiden? Is de toegang afsnijden tot een levensverzekering voor rokers, een goede vorm van proactief handelen?

Je ziet het, allerlei vragen en kwesties stapelen zich op.

Samen zorgen voor onze gezondheidszorg is het credo van de 8ste editie van de Sapere Audewedstrijd, aan jullie om samen met je leerlingen creatieve oplossingen te overdenken en uit te werken.

Een extra stimulans : dit schooljaar krijgt de wedstrijd een vernieuwde aanpak mee waarbij we veel meer aandacht zullen besteden aan het creativiteitsproces. Meedoen en uitwisselen is immers even belangrijk als winnen. 😉